Nghiệp vụ kế toán cần chuẩn bị cho doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp mới thành lập thường có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, tuy nhiên việc quan trọng nhất là phải khai báo hoạt động doanh cũng như đăng ký mã số thuế cho cơ quan nhà nước để có được giấy phép hoạt động kinh doanh. Sau khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh, kế toán cần làm những thủ tục gì với cơ quan thuế? Khai báo thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp,… như thế nào? Dịch vụ kế toán Click 49 sẽ hướng dẫn cách nộp các loại thuế cho doanh nghiệp mới thành lập qua bài viết dưới đây!

Khai thuế môn bài

Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Thời hạn nộp thuế môn bài:
+ Nếu công ty mới thành lập nhưng chưa có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Nếu công ty mới thành lập mà có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng thành lập (theo giấy phép ĐKKD).

Mức thuế môn bài: nếu DN thành lập trước ngày 30 tháng 06: thì nộp cho cả năm

Nếu DN thành lập từ ngày 1 tháng 7: thì nộp thuế là ½ năm theo mức thuế như sau:

Khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế bắt buộc giành cho doanh nghiệp

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế bắt buộc giành cho doanh nghiệp

Căn cứ vào điểm 3c điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 (Có hiệu lực từ 01/09/2014) quy định:
“Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh”.
Doanh nghiệp mới thành lập mà tự nguyện áp dụng phương pháp KHẤU TRỪ: thì gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT(mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi gửi mẫu 06/GTGT tới cơ quan thuế trực tiếp, cơ sở kinh doanh không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.
Doanh nghiệp mới thành lập mà không tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì áp dụng phương pháp tính TRỰC TIẾP.
Cả 2 phương pháp tính thuế GTGT, doanh nghiệp mới thành lập thì việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo QUÝ.
Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý, và áp dụng ổn định trong chu kỳ 3 năm.

Lưu ý: Công ty mới thành lập dù không phát sinh nghiệp vụ mua bán, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải làm tờ khai thuế GTGT nộp cho cơ quan thuế

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

DN mới thành lập: Tự tính tiền thuế tạm nộp hàng quý: thuế suất là 22%.
Kết thúc năm tài chính: nếu doanh thu bình quân của các tháng trong năm < 1,67 tỷ thì doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN theo thuế suất 20%.
Thời hạn nộp tiền thuế TNDN tạm tính theo quý: Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý sau. (Cụ thể: 30/04, 30/7, 30/10, 30/01).

>>> Đọc thêm: Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì cho kỳ quyết toán thuế

Khai thuế thu nhập cá nhân

DN mới thành lập sẽ phải kê khai thuế GTGT theo tháng nên có 2 trường hợp như sau:
+ Trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000: thì kê khai theo tháng.
+ Trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000: thì kê khai theo quý.

Chú ý: Chỉ xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế.

Nếu trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải kê khai.

Nhưng vẫn phải nộp tờ khai quyết toán năm (mẫu 05/KK-TNCN).

Tài khoản ngân hàng

Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính: Thì những hóa đơn đầu vào có giá trị > 20 triệu phải chuyển khoản, thì mới được khấu trừ thuế GTGT và ghi vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản, phải thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế theo mẫu 08/MST.

Hóa đơn

Nếu DN mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký kê khai thuế GTGT theo PP KHẤU TRỪ và đã được cơ quan thuế chấp nhận thì:
+ Tiến hành đặt in hóa đơn GTGT.
+ Sau đó làm Thông báo phát hành hóa đơn: Chậm nhất năm (05) ngày trước khi DN bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.
+ Nếu DN kê khai thuế GTGT theo PP TRỰC TIẾP.
+ Thì phải làm thủ tục mua hóa đơn bán hàng trực tiếp tại cơ quan thuế. (Đây hóa đơn bán hàng thông thường, không phải hóa đơn GTGT).

Chú ý:
Những DN mới thành lập phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý mẫu BC26/AC.
Thời hạn chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên quý sau.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Căn cứ vào điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định:

“Riêng doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng”.

Lao động và bảo hiểm xã hội

Khi ký hợp đồng lao động > 3 tháng với nhân viên. Thì DN phải đóng bảo hiểm bắt buộc cho nhân viên.

Phải làm thang bảng lương để nộp cho cơ quan BHXH.

>>>đọc thêm: quy trình đăng ký bảo hiểm xã hội cho người lao động

Phương pháp khấu hao tài sản cố định

Khấu hao tài sản cố định

Khấu hao tài sản cố định

Lập và nộp bảng thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ kể từ ngày phát sinh TSCĐ.

Bảng định mức nguyên vật liệu

Nếu là DN có tính chất sản xuất: Bảng định mức nguyên vật liệu cho tất cả các sản phẩm của DN.

DN tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh: định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại DN.

 

Trên đây là các công tác chuẩn bị nghiệp vụ kế toán cho doanh nghiệp mới thành lập mà dịch vụ kế toán thuế Click 49 chia sẻ đến quý khách. Nếu có khó khăn gì trong quá trình thành lập nghiệp liên quan đến hoạt động kế toán, kiểm toán, bảo hiểm xã hôi,… hãy liên hệ ngay với Click 49, chúng tôi có đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp sẵn sàng hỗ trợ quý khách.

Địa chỉ: 264 – 264A Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.
Email : [email protected]
Điện thoại : (028) 6299-3232 (20 line).
Hotline: 0948-193-232.

 

 

Nghiệp vụ kế toán cần chuẩn bị cho doanh nghiệp mới thành lập
Rate this post