mau_d02-ts

[DN] Mẫu D02-TS về danh sách lao động tham gia BHXH (mới nhất)

Nếu bạn đang tìm mẫu D02-TS về những danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) hay các loại bảo hiểm khác như BHYT, BHTN, BHTNLĐ hay BNN thì các bạn có thể dùng mẫu dưới đây. Đây là mẫu d02-ts này được cập nhật mới nhất hiện nay theo quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017.

mau_d02-ts

Dùng mẫu d02-ts theo QĐ 595

1/ Mẫu D02 – TS theo QĐ 595 ngày 14/04/2017

Dưới đây là những hướng dẫn về mẫu d02-ts theo qđ 595 . Bạn có thể tham khảo hướng dẫn ở phần này và nếu có nhu cầu tải mẫu thì mình có để ở dưới cuối trang. Bạn kéo xuống cuối trang và tải về dùng nhé! Đọc kỹ các hướng dẫn ở trong các ô chứa mục lớn mình có ghi bằng chữ xanh rõ ràng nha các bạn!

Tên đơn vị: Công ty Kế toán Đông Nam Á                         Mẫu D02-TS

Mã đơn vị:…………………………..                               (Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-

Địa chỉ:………………………………..                         BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

Danh sách lao động số: ………… tháng………….năm……………….

THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

STT

Họ và tênMã số BHXHCấp bậc, chức vụ, chức danh, nghề nghiệp, nơi làm việcTiền lươngTừ tháng/nămĐến tháng/nămGhi chú

Hệ số, mức lương

Phụ cấp

Chức vụThâm niên VK (%)Thâm niên nghề (%)Phụ cấp lương

Các khoảng bổ sung

ABC12345678910
ITăng
I. 1Lao động
1Nguyễn Văn AHãy ghi lại mã số BHXH cho những người đã có số BHXH nhéGhi lại chức danh nghiệp vụGhi mức lương của họ       Ghi số, ngày, tháng, năm của HĐLĐ 
2 Lê Thị B 276168384859 Nhân viên kế toán 6.000.000 4/2018
I.2Tiền lươngThêm thông tin này vào nếu có sự thay đổi trong mức tiền lương nhé       Ghi thời gian bắt đầu tham gia đóng BHXH hay có sự thay đổi mức đóng BHXHGhi thời gian kết thúc tham gia đóng BHXH hay có sự thay đổi mức đóng BHXH

 

 Nếu có tạm ngưng tham gia BHXH thì bạn ghi số ngày, tháng, năm vào đây.
1 Trần Nhật C 16799485686 Chăm sóc khách hàng 6.500.000 6/2017 12/2017 1/2018 BHXH
2 Phạm Tiến D 28774996009 Nhân viên Kinh Doanh 4.500.000 2/2017 11/2018
Cộng tăng
IIGiảm Thống kê lại theo thứ tự lao động giảm vì ngừng làm việc hay có những thay đổi trong điều chỉnh mức đóng BHXH
II.1Lao động
II.2Tiền Lương
IIIKhác
Cộng giảm

 

Tổng số Sổ BHXH đề nghị cấp: …………..

Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp: …………..

                                                                                                Ngày ….. tháng ….. năm 20…..

                   Người lập biểu                                                                      Đơn vị

      (Ký, ghi rõ họ tên)                                               Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu

Trên đây là mẫu d02-ts theo qđ 595 và những hướng dẫn điền mẫu. Mẫu này cũng đơn giản và không có quá phức tạp. Vì vậy, chỉ cần chú ý những hướng dẫn của mình là bạn có thể điền nó một cách tốt nhất rồi nhé!

2/ Mẫu D02-TS mới nhất 2018 file Excel

Bạn có thể tải mẫu D02-TS mới nhất 2018 file Excel bằng cách click vào đây!

Còn nếu bạn đang tìm kiếm cho mình một dịch vụ kế toán cho công ty mới thành lập, bạn có thể click vào: dich vu ke toan để tham khảo nhé!

Chúc bạn thành công!

[DN] Mẫu D02-TS về danh sách lao động tham gia BHXH (mới nhất)
Rate this post