GÓI THÀNH LẬP CÔNG TYTHỦ TỤC
GÓI CƠ BẢN 1.500.000 VNĐ

10 ngày

 1. Thành lập Doanh nghiệp : Giấy phép + Mã số thuế (Lệ phí nhà nước 200.000 VNĐ)
 2. Hồ sơ thành lâp doanh nghiệp
 3. Đăng ký chữ ký số để thực hiên kê khai thuế qua mạng bắt buộc từ 01/07/2013 (Phí doanh nghiệp tự chịu tùy theo gói. Chi tiết tại đây)
 4. Con dấu hộp tự động. (Phí làm con dấu 400.000 VNĐ)

LƯU Ý:

Khi khách hàng làm việc với chúng tôi thì chỉ đi lên cơ quan Công An TP.HCM 1 lần duy nhất để nhận đấu đỏ từ cơ quan Công An. Mọi vấn đề (từ thiết lập hồ sơ đăng ký kinh doanh, mã số thuế, con dấu) chúng tôi sẽ đảm nhận nhằm mục đích thuận lợi nhất cho khách hàng.

(Một số đơn vị khác thì khách hàng phải đi lại nhiều lần mới có thể hoàn thành việc đăng ký kinh doanh + mã số thuế + con dấu)

 

GÓI A +
1.999.000 VNĐ10 ngày
 1. Thành lập Doanh nghiệp : Giấy phép + Mã số thuế (Lệ phí nhà nước 200.000 VNĐ)
 2. Hồ sơ thành lâp doanh nghiêp
 3. Đăng ký chữ ký số để thực hiên kê khai thuế qua mạng bắt buộc từ 01/07/2013 (Phí doanh nghiệp tự chịu tùy theo gói. Chi tiết tại đây)
 4. Con dấu hộp tự động. (Phí làm con dấu 400.000 VNĐ)
 5. Đăng báo 3 kỳ (bố cáo thành lập) (Phí 300.000 VNĐ)

LƯU Ý:

Khi khách hàng làm việc với chúng tôi thì chỉ đi lên cơ quan Công An TP.HCM 1 lần duy nhất để nhận đấu đỏ từ cơ quan Công An. Mọi vấn đề (từ thiết lập hồ sơ đăng ký kinh doanh, mã số thuế, con dấu) chúng tôi sẽ đảm nhận nhằm mục đích thuận lợi nhất cho khách hàng.

(Một số đơn vị khác thì khách hàng phải đi lại nhiều lần mới có thể hoàn thành việc đăng ký kinh doanh + mã số thuế + con dấu)

 

GÓI A 2.700.000 VNĐ

12 ngày

 1. Thành lập Doanh nghiệp : Giấy phép + Mã số thuế (Lệ phí nhà nước 200.000 VNĐ)
 2. Con dấu hộp tự động. (Phí làm con dấu 400.000 VNĐ)
 3. Đăng ký chữ ký số để thực hiên kê khai thuế qua mạng bắt buộc từ 01/07/2013 (Phí doanh nghiệp tự chịu tùy theo gói. Chi tiết tại đây)
 4. Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp 3 kỳ. (Phí 300.000 VNĐ)
 5. Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế ban đầu.
 6. Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế lần đầu cho doanh nghiệp.
 • Giải trình với cơ quan thuế.
 • Làm thủ tục in hóa đơn hoặc mua hóa đơn.
 • Hướng dẫn chủ doanh nghiệp tiếp nhận tại chi cục thuế quận nơi đặt địa chỉ doanh nghiệp.

LƯU Ý:

Khi khách hàng làm việc với chúng tôi thì chỉ đi lên cơ quan Công An TP.HCM 1 lần duy nhất để nhận đấu đỏ từ cơ quan Công An. Mọi vấn đề (từ thiết lập hồ sơ đăng ký kinh doanh, mã số thuế, con dấu) chúng tôi sẽ đảm nhận nhằm mục đích thuận lợi nhất cho khách hàng.

(Một số đơn vị khác thì khách hàng phải đi lại nhiều lần mới có thể hoàn thành việc đăng ký kinh doanh + mã số thuế + con dấu)

 

GÓI B3.200.000 VNĐ

13 ngày

 1. Thành lập Doanh nghiệp : Giấy phép + Mã số thuế (Lệ phí nhà nước 200.000 VNĐ)
 2. Con dấu hộp tự động. (Phí làm con dấu 400.000 VNĐ)
 3. Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp 3 kỳ. (Phí 300.000 VNĐ)
 4. Đăng ký chữ ký số để thực hiên kê khai thuế qua mạng bắt buộc từ 01/07/2013 (Phí doanh nghiệp tự chịu tùy theo gói. Chi tiết tại đây)
 5. Đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng.
 6. Bảng hiệu công ty
 7. Hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục đặt in hóa đơn (không bao gồm chi phí đặt in hóa đơn)
 8. Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế ban đầu.
 9. Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế lần đầu cho doanh nghiệp.
 • Giải trình với cơ quan thuế.
 • Làm thủ tục in hóa đơn hoặc mua hóa đơn.
 • Hướng dẫn chủ doanh nghiệp tiếp nhận tại chi cục thuế quận nơi đặt địa chỉ doanh nghiệp.

LƯU Ý:

Khi khách hàng làm việc với chúng tôi thì chỉ đi lên cơ quan Công An TP.HCM 1 lần duy nhất để nhận đấu đỏ từ cơ quan Công An. Mọi vấn đề (từ thiết lập hồ sơ đăng ký kinh doanh, mã số thuế, con dấu) chúng tôi sẽ đảm nhận nhằm mục đích thuận lợi nhất cho khách hàng.

(Một số đơn vị khác thì khách hàng phải đi lại nhiều lần mới có thể hoàn thành việc đăng ký kinh doanh + mã số thuế + con dấu)

 

GÓI C 4.000.000VNĐ
 1. Thành lập Doanh nghiệp : Giấy phép + Mã số thuế (Lệ phí nhà nước 200.000 VNĐ)
 2. Con dấu hộp tự động. (Phí làm con dấu 400.000 VNĐ)
 3. Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp 3 kỳ. (Phí 300.000 VNĐ)
 4. Đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng.
 5. Bảng hiệu công ty
 6. Đăng ký chữ ký số để thực hiên kê khai thuế qua mạng bắt buộc từ 01/07/2013 (Phí doanh nghiệp tự chịu tùy theo gói. Chi tiết tại đây)
 7. Hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục đặt in hóa đơn (không bao gồm chi phí đặt in hóa đơn)
 8. Thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn cho doanh nghiệp.
 9. Một dấu mọc tự động 1 dòng
 10. Một đấu mọc tự động 3 dòng (dấu vuông)
 11. Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế ban đầu.
 12. Tư vấn thiết kế website cho doanh nghiệp .
 13. Miễn phí báo cáo thuế tháng đầu tiên cho doanh nghiệp.
 14. Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế lần đầu cho doanh nghiệp.
 • Giải trình với cơ quan thuế.
 • Làm thủ tục in hóa đơn hoặc mua hóa đơn.
 • Hướng dẫn chủ doanh nghiệp tiếp nhận tại chi cục thuế quận nơi đặt địa chỉ doanh nghiệp.

LƯU Ý:

Khi khách hàng làm việc với chúng tôi thì chỉ đi lên cơ quan Công An TP.HCM 1 lần duy nhất để nhận đấu đỏ từ cơ quan Công An. Mọi vấn đề (từ thiết lập hồ sơ đăng ký kinh doanh, mã số thuế, con dấu) chúng tôi sẽ đảm nhận nhằm mục đích thuận lợi nhất cho khách hàng.

(Một số đơn vị khác thì khách hàng phải đi lại nhiều lần mới có thể hoàn thành việc đăng ký kinh doanh + mã số thuế + con dấu)

 

Bảng giá thành lập doanh nghiệp
1 (20%) 1 vote